Copyright 2019 - PSBiG Lublin 2017

Dnia 7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie odbyła się XVIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego dla szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem "PRZYRODA WOKÓŁ NAS - LAS DOBRE SĄSIEDZTWO". .

Sukces Zespołu Poezji Śpiewanej na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Herbertowskim 2017

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Środkowo-Wschodni zapraszają do udziału w XVIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego, który odbędzie się 07 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie szkoły.

W dniach 12-15.12.2016 przeprowadzona będzie ewaluacja zewnętrzna w Technikum Terenów Zieleni przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie wymagań:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji