Copyright 2019 - PSBiG Lublin 2017


Fotoreportaż z turnieju piłki nożnej klas pierwszych

18 listopada 2016 o godzinie 16:30 odbędą się zebrania śródsemestralne z rodzicami uczniów wszystkich klas.

31 października 2016 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w PSBiG

 

Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są w gabinecie 210

Dofinansowanie na  zakup podręczników  dopuszczonych do użytku szkolnego 

Pomoc dla uczniów zameldowanych na terenie miasta Lublina